Kodus hääletamine 2021. a kohalike omavalitsuse valimisel

Kodus  hääletamiseks  saab  taotlusi esitada 15. - 17. oktoobril.                         15.-16. oktoobril võetakse taotlusi vastu 12.00 – 20.00,                                             17. oktoobril 09.00 – 14.00. Kodus hääletamise taotlus tuleb esitada kas kirjalikult või telefoni teel suuliselt.
 Kodus hääletamise taotlus peab sisaldama:

  • valija nime;
• valija isikukoodi;
• valija aadressi;
• valija sidevahendi numbrit;
• kodus hääletamise põhjust.                                                                         
Põhjendatud taotluse aluseks tuleb lugeda näiteks:

 • terviseseisundit;
• kõrget iga;
• raskeid teeolusid;
• transpordivõimaluste puudumist;
• muid põhjuseid, mis takistavad valijat kodust lahkumast. 

Kodus hääletamist korraldama määratud jaoskonnakomisjonil on õigus otsustada, kas taotlus on põhjendatud või mitte. Kui jaoskonnakomisjon leiab, et taotlus on põhjendamata, siis teavitab ta taotluse esitajat sellest ise telefoni teel või kirjalikult (ekirjaga).  Jaoskonnakomisjon peab selgitama asjaolusid, mille tõttu kodus hääletamise taotlust täita ei saa. Kodus hääletamise korraldamist koordineerib valla- või linna-sekretär, kes annab vastutavale jaoskonnakomisjonile kodus hää-letamise korraldamise ülesande. 

Esitage taotlus kirjalikult e-posti
aadressil daisy.utsar@mustvee.ee 
või suuliselt tel. 5568 3418

Mustvee valla valimisjaoskonnad:
Mustvee Kultuurikeskus 11 - 17. Oktoober 2021
Avinurme Kuluurikeskus 15 - 17. Oktoober 2021
Ulvi Rahvamaja 15 - 17. Oktoober 2021
Kasepää Rahvamaja 15 - 17. Oktoober 2021
Lohusuu Vabaajakeskus 15 - 17. Oktoober 2021
Voore Aktiveermiskeskus 15 - 17. Oktoober 2021
Saare Rahvamaja 15 - 17. Oktoober 2021
Valimispäev on 17. oktoobril, hääletamine kell 9 – 20.

VALIMISTE INFO

Eelhääletamine toimub Mustvee Kultuurikeskuses kell 12 – 20. Toimub ka kodus hääletamine.

11. – 16. oktoobril toimub elektrooniline hääletamine.

Hääletamine algab 11. oktoobril kell 9 ja kestab ööpäevaringselt kuni 16. oktoobril kell 20.

15. – 16. oktoobril toimub eelhääletamine.
11. – 14. oktoobril toimub eelhääletamine.

Toimub ka väljaspool elukohajärgset valimisringkonda hääletamine. Hääletamine algab kell 12 ja lõpeb kell 20.

mastvee valla valimisinfot vaata siit