Programm

TUGEV HARIDUS ON TARGA TULEVIKU ALUS

Head ja kodulähedased koolid ja lasteaiad on jätkusuutliku kogukonna üheks alustalaks. Hariduselu ei saa planeerida üksnes valla tänaseid eelarveridu silmas pidades. Haridusvaldkonna visiooni kujundamisel peab alustama vajaduste ja võimaluste põhjalikust analüüsimisest, samuti teiste valdade ja kogukondade kogemustest õppides. Visiooni elluviimiseks on vaja luua omavalitsuse struktuuri haridusvaldkonna projektikirjutaja ametikoht.

Seisame tugeva gümnaasiumihariduse jätkumise eest nii Avinurmes kui Mustvees. 

     Toetame kodukohalähedaste koolide säilimist ja konkurentsivõime suurendamist.

Toetame Avinurme lasteaia, õpilaskodu ja Mustvee õppekompleksi uute hoonete ehitust. 
     
Loome juurde huvihariduse ja huvitegevuse võimalusi. 
       
Arvutid ja internet on kaasaegses elus lahutamatuks osaks ja maaelus olulised. Koolides ja huvihariduses
 peavad olema mitmekesised võimalused arvutiõppeks, et soodustada õpilaste loomingulisust,
  ettevõtlikkust ja luua pinnas kaugtööga tegelemiseks.  

Edendame elukestvat õpet – aitame tuua piirkonda erinevate valdkondade koolitusi, mis rikastavad
 igapäevaelu või aitavad luua uusi sissetulekuallikaid maal elavatele inimestele.

Mustvee vald on haritud ja tark vald!