Isamaa kandidaatidel on üks eesmärk: luua selline koduvald, kus ka meie lapsed ja lapselapsed tahavad ​elada ja siia oma kodu rajada!

  Mustvee vald on meie kodu ja meie ülesandeks on töötada selle nimel, et vald oleks kestlik ja siia oleks võimalik luua kõigil oma unistuste kodu.      Jätkusuutliku kogukonna loomiseks ja hoidmiseks on väga oluline luua võimalusterohke ja hea elukeskkond: et inimesed sooviksid elada maal, et siin oleks nii pere loomiseks, laste üleskasvatamiseks kui ka vanaduspõlve veetmiseks parimad võimalikud tingimused, et oleks võimalus teha tööd, mida armastame, et saab käia kodu lähedal koolis ja peale kooli või tööd oleks võimalik tegeleda oma huvialadega ja vaba aega sisukalt veeta, et meie ümber on sõbralik kogukond, kellega suhelda ja koos ideid ellu viia.

 Valla juhtimisel peab eesmärgiks olema see, et tulevikus oleks siin veel parem elada.
Olulised ja suured asjad saab ellu viia koostöös.
Elu Mustvee vallas on kui kangas, mida üheskoos koome. Tähtis on edendada vallas ettevõtlikkust ja koostööd eri piirkondade, erinevate asutuste ja seltside, erinevate vanusegruppide, vallavalitsuse ja kogukonna vahel. Tähtis on toetada kogukondlikke algatusi ja valla elu kujundamisel üksteist kuulata. Tähtis on koostööaldis vallavolikogu.
Koostöö  suurendamiseks  tahame  luua  mitmeid  uusi  lahendusi,  kuidas  kaasata vallaelanikud  otsustusprotsessidesse  ja  olla  toeks  kogukonnast  võrsuvate  ideede elluviimisel.

 Vallavolikogu ülesanne on aidata elanikel kujundada koduvalla elu! 

Täna loome maailma, milles homme elame. Teeme seda üheskoos ja targalt. 


Väärtuslikud inimesed, väärtuslik elukeskkond, väärt vald!
Mustvee valla valimisinfot vaata siit